RODZAJE ZBIORÓW

RODZAJE ZBIORÓW

Książki


Zbiór książek jest największym w Polsce specjalistycznym zbiorem wydawnictw i obejmuje:

  • prawie 30 000 polskich i zagranicznych książek z dziedziny filmu

Kolekcja

Zbiór zawiera m.in. encyklopedie międzynarodowe, opracowania dotyczące teorii filmu, a także poszczególnych dziedzin i gatunków filmowych, książki traktujące ogólnie o historii kina światowego i historii filmu poszczególnych krajów, jak również analizy dzieł filmowych czy biografie twórców i aktorów światowej kinematografii.

Filmoteka stale wzbogaca kolekcję dzięki nowym zakupom, wymianie z filmotekami i instytucjami zagranicznymi, darom instytucji, wydawnictw polskich i zagranicznych oraz osób prywatnych.UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

  • Okładka albumu „Potop Redivivus”

    materiały prasowe