RODZAJE ZBIORÓW

RODZAJE ZBIORÓW

Fotosy


Zbiór obejmuje:

  • ponad 1 000 000 materiałów fotograficznych do około 25 000 filmów polskich i zagranicznych

Wśród nich znajdują się m.in. zdjęcia twórców, unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu czy fotografie z premier filmowych.  

Kolekcja

W skład kolekcji fotograficznej do polskich filmów wchodzą:

  • fotosy papierowe
  • fotografie dokumentacyjne
  • negatywy i diapozytywy produkcyjne oraz autorskie
  • negatywy szklane
  • zdjęcia cyfrowe

Wśród gromadzonych materiałów oprócz klasycznych papierowych fotosów reklamowych znajdują się także werki (zdjęcia z planów filmowych), zdjęcia dokumentacyjne, studyjne, próbne, a także pochodzące z prywatnych zbiorów.

Filmoteka Narodowa posiada cenny zbiór zdjęć do najstarszych, prawie stuletnich produkcji filmowych. Liczba przedwojennych fotosów zgromadzonych w Filmotece wynosi około 2 tysięcy i stale się powiększa. Największą i najbardziej różnorodną kolekcję tworzą materiały do powojennej produkcji filmowej do 1989 roku. Oprócz tego Filmoteka posiada kolekcje negatywów fotoreporterów filmowych: Tadeusza Kubiaka, Romualda Pieńkowskiego, Romana Sumika i Jerzego Troszczyńskiego oraz negatywy ze Studia Se-Ma-For i Studia Miniatur Filmowych.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


Digitalizacja

Digitalizacja negatywów, diapozytywów i papierowych fotosów rozpoczęła się w 2006 roku. Wśród wielu instytucji kultury Filmoteka była pierwszą, która rozpoczęła i wdrożyła podobny projekt. W listopadzie 2009 roku powstał serwis internetowy Fototeka, stworzony z myślą o prezentacji zdigitalizowanych materiałów fotograficznych z zasobów Filmoteki. Obecnie serwis udostępnia ponad 185 000 zdjęć wraz z opisem.


www.fototeka.fn.org.pl

  • Fotos do filmu „Kocha, lubi, szanuje" (1934 ) reż. Michał Waszyński

  • Kolorowy fotos do filmu Jerzego Hoffmana „Potop" (1974)

  • Przykładowe negatywy do animowanego filmu „Record” (1973) Lucjana Dembińskiego ze Studia Se-Ma-For

  • Kolorowy diapozytyw z portretem aktorki Anny Dymnej