Zamówienia publiczne

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.


Added: 2017-04-27
Resolved

More o WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.


Added: 2017-03-31
Resolved

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług wsparcia technicznego na dotychczas zainstalowanym systemie do rekonstrukcji cyfrowej i archiwizacji NAS/SAN oraz systemie do nieliniowego montażu FCP działającego w środowisku SAN-LAN.

 

W związku z wykonywaniem prac przy rekonstrukcji cyfrowej materiałów filmowych, dostarczone usługi i...

More o WSPARCIE TECHNICZNE W ZAKRESIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH PRZEZNACZONYCH DO RESTAURACJI TAŚMY FILMOWEJ.

DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.


Added: 2017-01-30
ArchivalArchiwalny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych, laptopów, skanerów i duplikatora płyt na potrzeby działów Filmoteki Narodowej oraz serwera NODE dla systemu CK.

 

Zamówienie składa się z 2 części (zadań):

  1. Zakup sprzętu komputerowego, zestawów komputerowych,...

    More o DOSTAWA SERWERA WRAZ Z MACIERZĄ ORAZ POZOSTAŁEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY FILMOTEKI NARODOWEJ.

UTRZYMANIE STANU CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I NA TERENIE FILMOTEKI NARODOWEJ


Added: 2016-12-20
Resolved

20.12.2016 r.

Zamawiający zamieszcza infoirmacje z publicznego otwarcia ofert.

More o UTRZYMANIE STANU CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH I NA TERENIE FILMOTEKI NARODOWEJ

DOSTAWA MACIERZY DLA SYSTEMU BACKUPOWEGO, SERWERA NODE DLA SYSTEMU CK ORAZ UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI CYFROWEJ OBRAZU.


Added: 2016-11-22
Resolved

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dla systemu backupowego, serwera NODE dla systemu CK oraz uaktualnienia oprogramowania do rekonstrukcji cyfrowej obrazu. Zamówienie składa się z 3 części (zadań):

  1. Dostawa macierzy wraz z instalacją i wdrożeniem do istniejącego systemu przechowywania i backupu danych Filmoteki Narodowej,
  2. Zakup na...

    More o DOSTAWA MACIERZY DLA SYSTEMU BACKUPOWEGO, SERWERA NODE DLA SYSTEMU CK ORAZ UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA DO REKONSTRUKCJI CYFROWEJ OBRAZU.

Sprawa nr 4/2016: BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W BUDYNKU FILMOTEKI NARODOWEJ PRZY UL. ŁĄKOWEJ 29 W ŁODZI.


Added: 2016-10-10
Resolved

Przedmiotem zamówienia jest budowa węzła cieplnego obsługującego budynek Filmoteki Narodowej w Łodzi, przy ul. Łąkowej 29 w zakresie zasilania czynnikiem grzewczym istniejących wewnętrznych instalacji c.o. i wentylacji.

 

Całokształt robót techniczno-montażowych związanych z budową węzła cieplnego centralnego ogrzewania i ciepła...

More o Sprawa nr 4/2016: BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W BUDYNKU FILMOTEKI NARODOWEJ PRZY UL. ŁĄKOWEJ 29 W ŁODZI.


Added: 2016-08-11
Resolved

More o

SPRAWA NR 2/2016


Added: 2016-07-14
Resolved

Dostarczenie i wdrożenie urządzeń sieciowych.

More o SPRAWA NR 2/2016Informację wprowadził (a): Cyfryzacja (2016-02-16)
Informację zmodyfikował (a): Agnieszka Kluczek (2017-10-24)