THE ILUZJON CINEMA

THE ILUZJON CINEMA

Contact

Cinema Iluzjon 
ul. Narbutta 50a 
02-541 Warszawa
e-mail: iluzjon@fn.org.pl
phone: +48 22 462 72 70

Kinga Zabawska

Manager
e-mail: kzabawska@fn.org.pl
tel. +48 22 462 72 70 wew. 261
kom. +48 605 055 910

Weronika Wiśniewska
e-mail: wwisniewska@fn.org.pl
tel. +48 22 462 72 70

Booking tickets
phone: +48 22 848 33 33
e-mail: iluzjon.rezerwacje@fn.org.pl

Website
www.iluzjon.fn.org.pl