Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2019-08-30

Filmoteka Szkolna na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Na 44. FPFF nie może zabraknąć zajęć Filmoteki Szkolnej przygotowanych z myślą o nastoletnich uczestnikach festiwalu! 

W programie m.in.: cykl debat „Skrytykuj!”, wykłady i warsztaty poświęcone zagadnieniom filmowym i medialnym, warsztaty filmowo-reporterskie „Studio Filmoteki Szkolnej”, Filmowa Gra Miejska. Zwieńczeniem będzie uroczyste wręczenie statuetki Skrytykuj.pl podczas Młodej Fali Festiwalu.

Udział w wydarzeniach (prócz festiwalowych projekcji) jest bezpłatny.

Wszystko to dla młodzieży, zarówno ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Brzmi ciekawie?

Jury Młodych Skrytykuj.pl

Najlepszy film Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wybierze Jury Młodych, złożone z laureatów konkursu Skrytykuj!: Martę Matlak, Julię Palmowską i Macieja Kędziorę. Nastoletni jurorzy wręczą nagrodę dla zwycięskiej produkcji w trakcie Młodej Gali 44. FPFF. Udział w pracach Jury to okazja, by przeżyć niezapomnianą przygodę: zobaczyć najnowsze produkcje rodzimej kinematografii, poznać polskich twórców filmowych, gwiazdy filmowe, dziennikarzy i krytyków oraz udoskonalić swoje umiejętności.

Debaty Skrytykuj!

Debaty po projekcjach filmów: „Kurier” Władysława Pasikowskiego, „Boże Ciało” Jana Komasy, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” Macieja Pieprzycy oraz „Mowa Ptaków” Xawerego Żuławskiego, poprowadzą cenieni krytycy i dziennikarze filmowi: Kaja Klimek, Michał Oleszczyk, Adam Kruk oraz Sebastian Smoliński. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję podzielić się swoimi opiniami na temat obejrzanych filmów. 

17.09 debata po filmie „Kurier” reż. Władysław Pasikowski (klasy 8 szkoły podstawowej, klasy 1-2 szkoły ponadpodstawowej)

18.09 debata po filmie „Boże ciało”, reż.  Jan Komasa (szkoły ponadpodstawowe)

19.09 debata po filmie „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, reż. Maciej Pieprzyca (szkoły ponadpodstawowe)

20.09 debata po filmie „Mowa ptaków”, reż. Xawery Żuławski (szkoły ponadpodstawowe, klasy o profilu humanistycznym)

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/debaty-skrytykuj/

 

Zajęcia „SmartfoMY, czyli co nam dają social media?”

(szkoły ponadpodstawowe)

16.09, godz. 9:00–11:30, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Social media w coraz większym stopniu kształtują otaczającą nasz rzeczywistość (wbrew swojej nazwie nie tylko zresztą społeczną!). W czasie spotkania porozmawiamy więc wspólnie o tym, w jaki sposób tzw. (nowe) nowe media zmieniły nasz język, komunikację i styl porozumiewania się, nasze relacje, a także, być może, nas samych. Zajęcia prowadzi dr Karol Jachymek, Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej. Zajęcia powiązane są z zakresem tematycznym obowiązującym na IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/smartfomy/

 

Warsztaty analizy plakatu filmowego

(szkoły ponadpodstawowe)

16.09, godz. 12.00–14:30, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

W oparciu o plakaty obecne na wystawach „Czas Komedy” oraz „Życie i twórczość Grzegorza Królikiewicza” przygotowanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, uczestnicy zajęć będą mieli okazję rozwinąć, istotne w kontekście wymagań maturalnych oraz udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, umiejętności analizy i interpretacji poszczególnych elementów przekazu wizualnego. Zajęcia prowadzi Jolanta Manthey, Liderka Filmoteki Szkolnej. Partnerem warsztatów jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/plakat-filmowy/

 

Wykład „Zniewolenie umysłów? Polskie kino dokumentalne lat 70.”

(szkoły ponadpodstawowe)

17.09, godz. 8:45–10:30, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Chociaż film fabularny jest „królem rodzajów filmowych”, nie można uważać się za kinomana bez znajomości klasyków filmowych drugiego, wielkiego rodzaju – kina dokumentalnego. Polskie kino dokumentalne ma długą, jeszcze przedwojenną tradycję, ale najwybitniejsze propozycje powstawały po 1945 roku. Pierwsze sukcesy tuż po wojnie, „czarna seria” połowy lat 50., polska szkoła dokumentu (szkoła Karabasza) lat 60. czy kino „nowej zmiany” („szkoły krakowskiej”) lat 70. to nurty i zjawiska, które znać trzeba. Wykład będzie skoncentrowany na tym ostatnim zjawisku. Wykład prowadzi prof. Krzysztof Kornacki. Wykład powiązany jest z zakresem tematycznym obowiązującym na IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

UWAGA: Bezpośrednio po wykładzie zapraszamy na blok projekcyjny 70 lat WFDiF (sala Goplana, Gdyńskie Centrum Filmowe), podczas którego wyświetlone zostaną filmy omawiane w trakcie zajęć. Bilety na projekcje filmowe dostępne wyłącznie w kasach festiwalowych w cenie 12 zł.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/dokument/

 

Warsztat „Historia publiczna,  jak wpisuje się w nią Kurier W. Pasikowskiego?”

(klasy 8 szkoły podstawowej oraz klasy 1-2 szkoły ponadpodstawowej)

17.09, godz. 13:00–14:30, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Z roku na rok w naszej przestrzeni pojawia się coraz więcej filmów historycznych, zarówno polskich jak i światowej produkcji,  gier komputerowych, od edukacyjnych po te korzystające z historii w celach typowo rozrywkowych. Modne stały się też rekonstrukcje historyczne: pikniki, wioski, turnieje rycerskie. Czemu to wszystko służy? Dlaczego powstaje? Czym wreszcie jest tytułowa historia publiczna? Jak reagują na nią badacze historii, profesorowie? A jak zwykli ludzie? Zajęcia prowadzi Katarzyna Czubińska, Liderka Filmoteki Szkolnej.

UWAGA: Udział w zajęciach wymaga uczestnictwa w wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających, tj. projekcji filmu oraz debacie Skrytykuj!

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/historia-publiczna/

 

Studio Filmoteki Szkolnej

(klasy 7-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia filmowo-reporterskie dla młodzieży, podczas których uczniowie poznają tajniki pracy dziennikarskiej: dowiedzą się, jak zbudowany jest news, czym jest stand-up, do czego służy prompter i jak przeprowadzić wywiad przed kamerą. Zdobytą wiedzę, wypróbują w praktyce – pod kierunkiem redaktorów, operatorów i montażystów zrealizują reportaże z Festiwalu. Stworzone przez uczniów materiały zostaną opublikowane na stronie www.filmotekaszkolna.pl. Uczestnicy pracują w 2 grupach: blok podstawowy – zajęcia w sali warsztatowej, blok rozszerzony – zajęcia w terenie.

18.09, godz. 10.00–14.00 (blok podstawowy) 10.00–17.00 (blok rozszerzony), Teatr Muzyczny

19.09, godz. 10.00–14.00 (blok podstawowy) 10.00–17.00 (blok rozszerzony), Teatr Muzyczny

20.09, godz. 10.00–14.00 (blok podstawowy) 10.00–17.00 (blok rozszerzony), Teatr Muzyczny

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/studio-filmoteki-szkolnej/

 

Wykład „Serial (Tele)wizyjny – gatunki wczoraj i dziś” 

(szkoły ponadpodstawowe)

18.09, godz. 13:00–14:30, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Seriale audiowizualne przestały być domeną telewizji. Zmieniały się jednak wraz z jej rozwojem. Z czasem zaczęto odchodzić od idei gatunków serialowych opartych na wzorcach literackich i filmowych (w tym prostych adaptacji literatury). Zaczęły powstawać seriale jakościowe, korzystające z seryjności jako immanentnie wpisanych weń zabiegów narracyjnych i dramaturgicznych. W ostatnim dziesięcioleciu gruntownie zmienił się też sposób ich odbioru dzięki Sieci: najpierw VoD, następnie platformom steamingowym, by nie wspomnieć o źródłach nielegalnych. Wykład prowadzi dr Artur Majer. Wykład powiązany jest z zakresem tematycznym obowiązującym w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/serial-telewizyjny/ 

 

Wykład „Kto, w co i z kim gra na rynku filmowym w Polsce?”

(szkoły ponadpodstawowe)

19.09, godz. 8:45–10:15, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Kiedy słyszymy słowo „film”, myślimy najczęściej o następujących po sobie obrazach tworzących w następstwie złudzenie ruchu. By jednak te obrazy i to złudzenie mogły stać się udziałem i przeżyciem odbiorców, potrzebny jest tłum ludzi pracujących w kinematografii. O tych ludziach mówimy, że pracują na „rynku filmowym”. Jak zaś przystało na rynek, toczą się na nim gry, mają miejsca zależności, konkurencja, wpływy. Prowadzi dr Artur Majer. Wykład powiązany jest z zakresem tematycznym obowiązującym w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/rynek-filmowy/

 

Filmowa Gra Miejska „Na ratunek homo sapiens!”

(klasy 7-8 szkół podstawowych)

19.09, godz. 12:15–14.30, zbiórka w Galerii/Księgarni w Gdyńskim Centrum Filmowym

W tym roku wasza misja skupi się na ratowaniu człowieka, odniesiecie sukces jedynie wówczas, gdy dokładnie dowiecie się kim jest i gdzie może się znajdować! W odnalezieniu bohatera gry pomoże Wam rozwiązanie zadań odwołujących się do polskiego kina oraz karty, które otrzymacie na starcie. W grze oprócz świeżości umysłu, kreatywności i sprytu, musicie wykazać się również współpracą, bez niej misja poniesie fiasko! Każda z grup otrzyma kartę jedynie z częścią niezbędnych informacji o bohaterze, żeby wypełnić misję będziecie musieli współpracować z innymi zespołami wymieniając się danymi i kartami gry! Ogranicza Was jedynie czas (misja potrwa 2 godziny), po jego upływie nie uda Wam się uratować naszego bohatera! Filmowa gra przypomina nieco starą zabawę w podchody, z tym jednak wyjątkiem, że zamiast strzałek rysowanych na piasku poruszamy się od zadania do zadania.

Uczestnikom potrzebny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją QR kod, dostępną bezpłatnie w sklepie Play (w razie problemów z instalacją, zainstalujemy ją wspólnie tuż przed grą) oraz dostęp do Internetu, a także aktywne konto na Facebooku! Jeden smartfon z wymienionymi aplikacjami na drużynę. Podejmijcie wyzwanie i uratujcie homo sapiens.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/festiwalowa-gra-filmowa/

 

Wykład „Kino to (też) biznes”

(szkoły ponadpodstawowe)

20.09, godz. 12:00–13:15, Galeria/Księgarnia w Gdyńskim Centrum Filmowym

Kino to nie tylko sztuka, ale też poważny biznes. Stany Zjednoczone zarabiają na eksporcie swoich produkcji audiowizualnych więcej niż na eksporcie broni, samolotów czy samochodów. Wykład przybliża kulisy ekonomicznego wymiaru twórczości filmowej oraz pokazuje jak nowocześnie i w sposób bliski współczesnym realiom zorganizowany był polski przemysł międzywojenny. Prowadzi prof. Marcin Adamczak. Wykład powiązany jest z zakresem tematycznym obowiązującym na IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

UWAGA: Bezpośrednio po wykładzie zapraszamy na projekcję filmu Dziewczyna szuka miłości", 1935, reż. Romuald Gantkowski wyświetlanego w sekcji Skarby Kina Przedwojennego (sala Goplana, Gdyńskie Centrum Filmowe). Bilety na projekcje filmowe dostępne wyłącznie w kasach festiwalowych w cenie 12 zł.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.nina.gov.pl/kino-to-tez-biznes/

 


Organizatorzy i partnerzy:

Zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Partnerzy: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Strefa Mediów, Muzeum Kinematografii w Łodzi