Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2018-09-12

Digitalizacja Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Od 2016 FINA (a wcześniej NInA) aktywnie wspiera prace mające na celu zabezpieczenie i rozwój Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego (ATKK). W 2017 roku, w partnerstwie z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ, FINA zaczęła proces digitalizacji i opisu archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Obok materiałów aktowych oraz zdjęć z kolekcji pani Marii Kieślowskiej, FINA stworzyła cyfrowe wersje zdjęć Piotra Jaxy, fotosisty na planie Trzech Kolorów Krzysztofa Kieślowskiego, zabezpieczając w ten sposób wyjątkowy zbiór, w większości dotychczas niepublikowanych, zdjęć z tryptyku – dziedzictwo bezcenne z punktu widzenia historii polskiego i europejskiego kina. Pierwsza odsłona cyfrowej Kolekcji Piotra Jaxy będzie miała miejsce w Sokołowsku.

Wernisaż ,,Krzysztof Kieślowski 3 Kolory Niebieski w fotografii Piotra Jaxy" i projekcja Trzy kolory: Niebieski - making off" odbędzie 14 września o 18:00 w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Migration in the Arts and Sciences

Zaangażowanie FINA w ATKK była możliwa dzięki wsparciu międzynarodowego projektu Migration in the Arts and Sciences. Celem projektu (realizowanego w latach 2017-2019) jest stworzenie nowej kolekcji tematycznej na platformie Europeana.eu, dedykowanej tematowi migracji w Europie. Kolekcja Europeana – Migracje, dostępna już w wersji beta na platformie Europeana.eu, stworzy unikalne źródło edukacyjne i informacyjne dla szkół, dziennikarzy, naukowców i opiniodawców zainteresowanych pojęciem migracji, szczególnie w świecie artystycznym i naukowym. Kolekcja będzie łączyć zbiory różnych instytucji dziedzictwa kulturowego z całej Europy. Dzięki współpracy polskich partnerów, europejski odbiorca uzyska dostęp również do wyjątkowych archiwów związanych z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego oraz Piotra Jaxy.

Projekt Migration in the Arts and Sciences jest współfinansowany z unijnego programu Connecting Europe Facility – Telecom 2016 (CEF-TC-2016-3: Europeana). 

O Europeanie 

Europeana to europejska platforma cyfrowa umożliwiająca otwarty dostęp do materiałów z bibliotek, muzeów, galerii i archiwów Europy – zarówno z najsłynniejszych, jak i tych mniej znanych oraz ich ponowne wykorzystanie, głównie do celów badawczych i edukacyjnych. Na tej wielojęzycznej platformie można znaleźć przeszło pięćdziesiąt milionów zdigitalizowanych książek, dzieł sztuki i filmów pochodzących z całej Europy. Polskie zbiory cyfrowe udostępniane do portalu Europeana to ponad dwa miliony książek i manuskryptów, zdjęć i obrazów, rzeźb, nut, filmów i utworów muzycznych, pamiętników i map pochodzących z kolekcji polskich instytucji, między innymi Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Muzeów Narodowych w Warszawie i Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Misja Europeany: Kulturą zmieniamy świat! Chcemy budować na bogatym dziedzictwie kulturowym Europy i ułatwić do niego dostęp, aby każdy miał szansę wykorzystać je w pracy, do nauki lub po prostu dla zabawy.

  

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny to instytucja kultury, której zadaniem jest ochrona i udostępnianie zbiorów filmowych i audiowizualnych. Pełni rolę centrum kompetencji w obszarze konserwacji, digitalizacji i restauracji cyfrowej filmów. Prowadzi archiwum filmowe i audiowizualne oraz realizuje działania edukacyjne i kulturotwórcze. Jest koproducentem filmów oraz produkcji radiowych i telewizyjnych.

 

W projektach digitalizacyjnych FINA zabezpiecza i restauruje najstarsze filmy zachowane na oryginalnych i najcenniejszych taśmach typu nitro z okresu powstania filmu. Cudem odnalezione, najczęściej niekompletne i bardzo zniszczone filmy wymagają wielomiesięcznych prac filmoznawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Dzięki cyfrowym technologiom 4K stare kino zyskuje nowe życie na dużym ekranie.

  • Materiały z archiwum Piotra Jaxy

  • Materiały z archiwum Piotra Jaxy