Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2018-04-27

74. Kongres FIAF w Pradze

Międzynarodowa społeczność archiwistów filmowych spotyka się co roku na Kongresie FIAF. Jest to okazja do dzielenia się doświadczeniami i omawiania wspólnych projektów. Kongres FIAF odbywa się co roku w innym kraju i składa się z różnych sesji poświęconych zagadnieniom naukowym, kulturalnym, historycznym, prawnym i administracyjnym. Sesje te obejmują sympozjum, warsztaty komisji, otwarte dyskusje, spotkania regionalne, pokazy filmów, imprezy towarzyskie i doroczne walne zgromadzenie Federacji. 74. Kongres FIAF odbywa się w czeskiej Pradze (Czechy) i potrwa do 27 kwietnia. Mottem tegorocznej edycji jest „sharing” – dzielenie się jako jedna z podstawowych zasad federacji i jej różnorodne oblicza (dzielenie się wiedzą, technologią, z innymi archiwistami, ze środowiskiem naukowym, z publicznością, międzypokoleniowo).

Chociaż każde archiwum jest nieco inne i wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyjątkowości naszych zbiorów, podczas obrad staramy się wymyślić sposoby dzielenia się nie tylko ich „treścią”, ale także ich powiązanymi danymi, a także narzędziami i metodami, których używamy do ich przechowywania i badania. Ponadto jako archiwa FIAF, będące częścią społeczności międzynarodowej działamy jako część wspólnego krwiobiegu kultury.

Kongresowi towarzyszyły projekcje filmowe w kinie PONREPO, znajdującym się w barokowym refektarzu założenia klasztornego w historycznej części Pragi. Niezwykle interesujące były pokazy filmów JANA KŘÍŽENECKIEGO, najwcześniejszych filmów zrealizowanych na ziemiach czeskich, nakręconych w latach 1898-1911. Niedawno zdigitalizowane oryginalne negatywy i kopie vintage na taśmie filmowej produkcji braci Lumière pozwalają po raz pierwszy od czasu powstania podziwiać ich piękno, techniczną maestrię i różnorodność.

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv

  • 74. Kongres FIAF, Praga, fot. Národní filmový archiv