Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2018-02-12

Polskie dziedzictwo filmowe – konferencja naukowa

15 lutego 2018 roku w siedzibie FINA odbędzie się konferencja poświęcona polskim i europejskim regulacjom prawnym dotyczącym dziedzictwa filmowego oraz audiowizualnych usług medialnych. Zapraszamy wszystkich, którzy pracują w branży filmowej oraz w instytucjach, które korzystają z zasobów polskich archiwów audiowizualnych.

Wśród omawianych tematów nie zabraknie zagadnień związanych z osieroconymi utworami filmowymi oraz regulacjami podatkowymi dotyczącymi tworzenia i wykorzystywania dziedzictwa filmowego. Uczestnicy dowiedzą się o ochronie nazwiska i pseudonimu w filmie, czym są moral rights i dlaczego nie pokrywają się z prawami autorskimi osobistymi.

Program

11.00 Otwarcie konferencji, panel i dyskusja

Prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (UJ) | Europejskie standardy dotyczące dostępu, gromadzenia i archiwizowana dorobku audiowizualnego

Prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (UW) | Modernizacja unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych a kwestie ochrony kultury i produkcji europejskiej

Prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS UH) | Wpływ międzynarodowych zobowiązań umownych na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

Prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL JPII) | Problem wypłaty godziwej rekompensaty dla uprawnionego z tytułu eksploatacji dzieła osieroconego

Dr Monika Osmańska (SWPS UH) | Rejestr dzieł osieroconych. Argumenty za i przeciw rejestrowaniu dzieł osieroconych przez instytucje posiadające nośniki dzieł osieroconych

14.00–14.30 Przerwa

14.30 Panel i dyskusja

Prof. dr hab. Dorota Sokołowska (US) | Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego w optyce art. 70 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dr Ksenia Kakareko (UW) | Autorskie prawa osobiste a moral rights w utworze filmowym – perspektywa europejska

Dr Joanna Buchalska (ALK) | Ochrona nazwiska i pseudonimu w filmie

Mgr Paweł Trojanek (doktorant SWPS UH) | Podatkowe instrumenty wspierania produkcji filmowej w Polsce

Komunikat:

Mgr Klaudia Ohnsorge (doktorantka IKE UAM) | Wpływ tureckiej kinematografii na kształtowanie polskiego dziedzictwa filmowego

16.00 Zamknięcie konferencji

Gdzie i kiedy

15 lutego 2018, godz. 11.00-16.00

Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa

Sala Minimax | Parter

Wstęp

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.

Aby zarezerwować miejsca, wypełnij formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc jest ograniczona (50).

W razie pytań prosimy o kontakt z Ksenią Kakareko z Działu Edukacji i Badań FINA: ksenia.kakareko@nina.gov.pl, +48 22 380 49 82.

  • il. Piotr Chuchla

    Zdjęcie: grafika promująca wydarzenie