Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2018-02-08

Kluby Filmowe – nabór wniosków

W roku 2018, wzorem lat ubieglych, Filmoteka Narodowa  Instytut Audiowizualny planuje obsługę programu wsparcia Klubów Filmowych.

Zasady, na jakich pomoc ta będzie udzielana określa „Regulamin Wsparcia Działalności Klubów Filmowych”. Program, tak jak dotychczas, finansowany będzie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dlatego jego realizacja będzie możliwa corocznie po uzyskaniu przez Filmotekę Narodową  Instytut Audiowizualny stosownej dotacji – co zwykle następuje na przełomie marca i kwietnia. Wcześniej będziemy przeprowadzali nabór i ocenę wniosków od Klubów Filmowych. Wnioski należy złożyć do 4 marca 2018 r.

Wniosek o wsparcie klubu filmowego (.doc) (88 KB)


Wypełniony wniosek należy dostarczyć do biura Filmoteki Narodowej  Instytutu Audiowizualnego, ul. Puławska 61, 00-975 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „klub filmowy” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klubyfilmowe@fn.org.pl.

Sprawy Klubów Filmowych prowadzi Maria Maciąg: e-mail: mkornacka@fn.org.pl telefon: (22) 845 50 74 wew. 013 oraz (22) 880 03 63.

Regulamin wsparcia działalności klubów filmowych (.doc) (42 KB)


Więcej informacji: www.kinastudyjne.pl