Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2017-04-24

Protokół z publicznej prezentacji projektu „Digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie”

Przedstawiamy protokół z przebiegu publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego digitalizacji i udostępniania zbiorów Filmoteki Narodowej, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Prezentacja miała miejsce 14 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Filmoteki Narodowej przy ulicy Puławskiej  61.

Files to download