Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2016-12-22

„Nakręć się!” – konkursy CEO i Filmoteki Narodowej

Konkursy „Nakręć się!” organizowane są przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Filmotekę Narodową. Organizatorzy czekają na prace młodzieży inspirowane filmami z Filmoteki Szkolnej i zachęcają do niczym nieograniczonych twórczych działań. Specjalne nagrody zostaną przyznane dla najlepszych prac uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych.

Organizatorzy przypominają o poszanowaniu praw autorskich. Aby wykorzystać np. podkład muzyczny w etiudach, należy zadbać o uzyskanie praw na wykorzystanie utworu i podać w napisach końcowych, skąd pochodzi utwór. Wszelkie plagiaty są zabronione. Można korzystać z przygotowanych materiałów dodatkowych.

Konkurs na recenzję filmową filmu z pakietu Filmoteki Szkolnej

Adresaci: Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania:  Należy przygotować krótką (ok. 2500 znaków bez spacji) recenzję wybranego filmu z Filmoteki Szkolnej.

Organizatorzy radzą: „Niech Twoja recenzja ukazuje problemy poruszane w filmach z perspektywy nastoletniego człowieka. Unikaj sztampy, pisz od siebie! Liczyć się będzie oryginalność, pomysłowość, ciekawy punkt widzenia i dobry styl. Zwróć uwagę na to, co właśnie ciebie poruszyło najbardziej w filmie, o którym piszesz”.

Pracę konkursową należy przesłać: na adres e-mailkarolina.giedrys@ceo.org.pl

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich i przesłać je na podany poniżej adres.

Nagrody: Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody: NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA! (pakiety kanonu filmów polskich, książki, dyplomy).

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie CEO: www.filmoteka.ceo.org.pl oraz oficjalnej stronie programu www.filmotekaszkolna.pl

Zgłoszenia: Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wypełnić do 31 stycznia 2017 r. ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

Regulamin VIII edycji konkursu na recenzję filmową „Nakręć się” 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

Konkurs na 5-minutową etiudę filmową

Adresaci: Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania:  Przygotowanie krótkiej, maksymalnie 5-minutowej etiudy filmowej inspirowanej treścią bądź formą filmów z Filmoteki Szkolnej. W pracy można wykorzystać różne gatunki i środki filmowe, np. dokument, reportaż, fabułę, animację.

Nagrody: Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody (programy do montażu, sprzęt filmowy, książki, dyplomy): NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA! Centrum Edukacji Obywatelskiej ufundowało specjalne wyróżnienie dla filmu, który będzie poruszał tematy o znaczeniu społecznym.  

Najlepsze filmy będą miały swoją premierę kinową w czasie Festiwalu Filmoteki Szkolnej.

Zgłoszenia: Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wypełnić do 31 stycznia 2017 r. ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Pracę konkursową należy przesłać:

na płycie DVD w formacie AVI, MPEG, WMV filmy należy zamieścić w Internecie, np. na jednym z darmowych portali filmowych YOUTUBE

na adres: Centrum Edukacji Obywatelskiej; ul. Noakowskiego 10/ 1 00 – 666 Warszawa z dopiskiem: „Konkurs filmowy”

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być następująco opisana:

 tytuł pracy  imię i nazwisko autora/ów  link, pod którym dostępny jest film  adres korespondencyjny autora/ów (ulica i numer, kod i miejscowość)  nazwa i adres szkoły  telefon kontaktowy  e-mail autora.

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich. Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

Regulamin VIII edycji konkursu na etiudę filmową „Nakręć się” 

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom opiekunom organizatorzy polecają MATERIAŁY DODATKOWE, w których znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, praktyczne porady, interesujące artykuły i publikacje.

Filmoteka Szkolna www.filmotekaszkolna.pl 

źródło: www.filmoteka.ceo.org.pl