Przejdź do treści
Strona główna Filmoteki Narodowej
LATEST NEWS

LATEST NEWS

2016-11-18

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej za nami!

Do pierwszej edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zgłosiło się 355 uczniów z 79 szkół z całej Polski.

Zawody pierwszego stopnia Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odbyły się w czwartek 17 listopada równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach. Uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań.

Informacja o wynikach

Wyniki uczestników przewodniczący komisji mogą sprawdzić za pośrednictwem platformy Olimpiady. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia (nie mniej niż 39 punktów).

Oficjalna informacja z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady pojawi się na stronie internetowej Olimpiady po wpłynięciu wszystkich protokołów od komisji szkolnych i zatwierdzeniu wyników przez Komitet Główny Olimpiady (najpóźniej 14 dni od daty I etapu Olimpiady).

Pytania dotyczące loginów lub haseł prosimy kierować pod adres mailowy: ekursy@uw.edu.pl

Pytania dotyczące Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej można kierować do Organizatora: olimpiada@fn.org.pl, tel. 22 845 50 74 wew. 114.

O Olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej organizowana jest przez Filmotekę Narodową. Partnerami Olimpiady są: COME UW, Warszawska Szkoła Filmowa, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, Filmoteka Szkolna. Olimpiada finansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.